Müteahhitlik Başvurusunda İstenen Belgeler 2014

Müteahhitlik başvurusu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği evraklar aşağıdaki gibidir.
GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:
1- Kimlik Fotokopisi
2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

GERÇEK KİŞİ İÇİN:
1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2- Kimlik Fotokopisi
3- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
4- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
5- Vergi Levhası Fotokopisi
6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

ŞİRKETLER İÇİN:
1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2- Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
3- Şirketin Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4- Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6- Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )
7- Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
8- Ortakların Kimlik Fotokopileri
9- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.

ADİ ORTAKLIK İÇİN:
1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri
2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3- Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4- Ortaklara Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi. (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2014 yılı içinde alınmış olacak.
5- Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)
6- İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.
7- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.
8- Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:
1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
2- Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2014 yılı içinde alınmış olacak.
3- Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Faaliyet Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2014 yılı içinde alınmış olacak.
4- Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
5- Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6- Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
7- Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
8- Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 
9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
10- Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
11- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 300,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.
www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5772

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; “Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri…) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir. 

Kısaca;
Anonim Şirket , Limited Şirket, Komandit Şirket, Kollektif Şirket
 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi  > Zorunlu
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
 6. Yönetim Kurulu Kararı
Adi Ortaklık, Ortak Girişim
 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği > Zorunlu
Yapı Kooperatifleri
 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi  > Zorunlu
 4. Dekont  > Zorunlu (300,00 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
 6. Yönetim Kurulu Kararı
 7. Sözleşme Örneği   > Zorunlu
Gerçek Kişi
 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  > Zorunlu
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Dekont  > Zorunlu (1000 TL)
 5. Vergi Levhası Örneği  > Zorunlu
Geçici Kişi
 1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu > Zorunlu
 2. Nüfus Cüzdanı Örneği  > Zorunlu
 3. Dekont  > Zorunlu (300,00 TL)
 4. Vergi No / Levhası
Kaynak
http://www.sanalsantiye.com/
http://yambis.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/iller/aydin/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=6711


PAYLAŞ: